Sürdürülebilir Turizm

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), sürdürülebilir turizmi “mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alarak, ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını ele almak” olarak tanımlamaktadır.
Turizm sektörünün temel gerekliliği olarak hayatımıza giren Sürdürülebilir Turizm kavramı, yerel halkın önemini anlamamıza yardımcı olan ve turizmin faydalarını maksimize etme arzusunu taşıyan bir yaklaşımdır.

Turizm sektörü doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara bağlı olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir bir kalkınma için mevcut doğal, kültürel, tarihi kaynaklar ve temel ekolojik süreçlerin korunması gerekmektedir.
Sürmeli Hotels olarak yerel halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi, sosyal, sosyal ve kültürel bütünleşmeyi desteklemeyi, ekolojik ve biyolojik çeşitliliği korumayı ve çevre kalitesini koruyarak sürdürülebilir turizmi artırmayı hedefliyoruz.
Tüm faaliyetlerimiz, çalışanlarımızın ve yerel halkın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için stratejimizin temelini oluşturmaktadır.